Click here to revoke the Cookie consent

Doporučenie na zabudovanie výrobku - inštalačný postup


Povrch - sadrového panelu na lepenej strane musí byt suchy,čistý, zbavený prípadnych nerovností. Lepená strana musí byt zdrsnená drôtenou kefou a zbavená prašných pozostatkov. Panel nevlhčíme vodou  ani žiadnym penetračným prostriedkom.

Podklad - musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a prípadných nerovností. Musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obkladu. Musí byť ošetrený hĺbkovým penetračným náterom, na ktorý je možné lepiť až po 24hodinách. Vždy sa zakladá prvá základná čiara panelov, ktorá sa musí nechať zatvrdnúť a až potom sa môžu inštalovať ďalšie vrstvy. na dôkladne založenie prvej vrstvy použijeme krížovy laser- nedoporučujeme vodováhu - aj malá odchýlka bude problémom pri ďalších vrstvách.     
lepidlo sa nanáša na podkladovú  stenu  a sadrový panel sa následne pritláča k lepidlu tak, aby bol pokrytý celý pôdorys panelu. Nadbytok lepidla odstránime a následne krok zopakujeme. Povrch s nepevnou priľnavosťou musíme odstrániť.

Lepidlo ktoré môže byť použité:
Osadzovacie spojivo KNAUF Perlfix, 25 kg
Škárovacia hmota na sadrokartón KNAUF Uniflott 25 kg
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu KNAUF Flexkleber C2TE S1 biele mrazuvzdorné 25 kg

Pozor  -pri sadrových lepidlách zarábame iba také množstvo, ktoré sme schopní aplikovať do 15min. maximálne cca 5kg. Následne zarobíme lepidlo znovu. Sadrove lepidlo, ktoré už tuhne, nikdy nerozrábame znovu vodou.